Dijital İSG Kategorisi

Birincisi


Tavsiye Edilen Uygulama
Tavsiye Edilen Uygulama

Krizi En İyi Yönetenler

Birincisi


Tavsiye Edilen Uygulama
Tavsiye Edilen Uygulama

Davranış Odaklılar Kategorisi

Birincisi


Tavsiye Edilen Uygulama
Tavsiye Edilen Uygulama

Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar Kategorisi

Birincisi


Tavsiye Edilen Uygulama
Tavsiye Edilen Uygulama

İSG Özel Ödülü Kategorisi

1-499 Çalışanı Olan İş Yerleri Birincisisi


1-499 Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama
1-499 Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama

500-1499 Çalışanı Olan İş Yerleri Birincisisi


500-1499 Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama
500-1499 Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama

1500'den Fazla Çalışanı Olan İş Yerleri Birincisisi


1500'den Fazla Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama
1500'den Fazla Çalışanı Olan İş Yerleri Tavsiye Edilen Uygulama

İSG Elçileri Kategorisi

Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri
Çalışanlarının Önerisi İle Ödül Alan İş Yeri